Việc làm  / Nhà Tuyển Dụng : Quản Lý

ベトナムトレーディングカブシキガイシャ

  • Tên công ty(kata): ベトナムトレーディングカブシキガイシャ.
  • Loại hình: 100% Foreign Capital.
  • Quy mô: 20 - 99.

Tuyển dụng

  • Người liên hệ: Mr.Otsuka
  • Phone: 0788888888
  • Giới thiệu: .