Việc làm  / Nhà Tuyển Dụng : Quản Lý

TNHH Do Huu Thien 1111222444444444

  • Tên công ty(kata): TNHH Do Huu Thien 1111222444444444.
  • Loại hình: Government.
  • Quy mô: 20 - 99.

Tuyển dụng

2d TNHH Do Huu Thien 1111222444444444

Gross salary: 15,000,000 VNĐ

Industory: Software

Workplace: Ho Chi Minh City, Gunma

Application deadline: 29/02/2020

Lap trinh android TNHH Do Huu Thien 1111222444444444

Gross salary: 10,000,000 VNĐ

Industory: Software / Development,Pharmaceutical

Workplace: Ho Chi Minh City, Da Nang

Application deadline: 31/12/2019

api TNHH Do Huu Thien 1111222444444444

Gross salary: 11,000,000 VNĐ

Industory: Software

Workplace: Ho Chi Minh City, Kyoto...

Application deadline: 15/02/2020

QA/QC TNHH Do Huu Thien 1111222444444444

Gross salary: 11,000,000 VNĐ

Industory: Software

Workplace: Ho Chi Minh City, Kumamoto...

Application deadline: 29/02/2020

qc/qa TNHH Do Huu Thien 1111222444444444

Gross salary: 12,500,000 VNĐ

Industory: Software

Workplace: Ho Chi Minh City, Ha Noi...

Application deadline: 29/02/2020

Lập trình Android TNHH Do Huu Thien 1111222444444444

Gross salary: 10,000,000 VNĐ

Industory: Software / Development,Pharmaceutical

Workplace: Ho Chi Minh City, Da Nang...

Application deadline: 26/01/2020

  • Người liên hệ: Do Huu Thien1
  • Phone: 0987996939
  • Giới thiệu: Kakaka.